ลงทะเบียนทดลองขับ

1 Step 1

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อให้ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าติดต่อ
ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนแนะนำบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ของทางโตโยต้า

ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในการติดต่อและส่งข้อมูลข่าวสาร
โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเสนอขายสินค้า
และ/หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม
ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากท่านอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล
ตามกฎหมายของประเทศไทย

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder