Fortuner

WISDOM OF A LEADER

เริ่มต้น

1,351,000 บาท

Dark Blue Mica

เกรด

2.4G

ราคามาตราฐาน 1,351,000 บาท

2.4V

ราคามาตราฐาน 1,466,000 บาท

2.4V 4WD

ราคามาตราฐาน 1,536,000 บาท

2.4 Legender

ราคามาตราฐาน 1,566,000 บาท

2.4 Legender 4WD

ราคามาตราฐาน 1,636,000 บาท

2.8 Legender

ราคามาตราฐาน 1,775,000 บาท

2.8 Legender 4WD

ราคามาตราฐาน 1,839,000 บาท

เอกลักษณ์แห่งผู้นำ โดดเด่นในทุกมิติ

สุนทรียะแห่งการเดินทางระดับผู้นำ สะดวกสบายเหนือใคร

พลังการขับเคลื่อนแห่งผู้นำ พาคุณท้าทายในทุกความสำเร็จ

ที่สุดแห่งความปลอดภัยระดับผู้นำ มั่นใจได้ในทุกเส้นทาง