นัดหมายเข้ารับบริการ / นัดหมายเช็คระยะ

นัดหมายเพื่อ เข้ารับบริการล่วงหน้า นัดหมายเช็คระยะตามกำหนด นัดหมายเช็คระยะ เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ หรือนัดหมายซ่อมบำรุงทั่วไป

หมายเหตุ

  • กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)
  • สามารถกำหนดวัน/เวลานัดหมายล่วงหน้า เพื่อเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาปกติ
  • เวลาทำการศูนย์บริการ เปิด-ปิด จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น. อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการล่วงหน้า กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อเพื่อยืนยันการนัดหมายโดยเร็ว

1 Step 1

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อให้ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าติดต่อ
ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนแนะนำบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ของทางโตโยต้า

ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในการติดต่อและส่งข้อมูลข่าวสาร
โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเสนอขายสินค้า
และ/หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม
ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากท่านอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล
ตามกฎหมายของประเทศไทย

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder