• รูปแบบการบริการ
 • การรับประกันคุณภาพของ Toyota&เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในประกัน
 • ข้อมูลการเช็คระยะเบื้องต้น
 • Service Appointment Form
 • FAQ

รายละเอียดการให้บริการ

ที่ศูนย์บริการโตโยต้า เราพร้อมมอบความสุขแด่คุณและรถ ด้วยบริการด้านรถยนต์แบบครบวงจร และมาตราฐานสูงสุดเพื่อคุณภาพที่คุณมั่นใจได้

บริการครบวงจร

 • บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะทาง
 • บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง
 • บริการระบบปรับอากาศรถยนต์
 • บริการแบตเตอรี่ยางรถยนต์และระบบช่วงล่าง
 • ครบครันด้วยความสะดวกสบายภายในห้องพักลูกค้า
 • เคียงข้างทุกการเดินทางด้วยศูนย์บริการโตโยต้า 300 กว่าแห่งทั่วประเทศ

คุณภาพและมาตรฐานโตโยต้า

 • ดูแลรถคุณด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมจากสถาบันโตโยต้า ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • รู้จักรถโตโยต้าดีกว่าใครด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครันและทันสมัย
 • ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบสภาพรถยนต์โตโยต้าโดยเฉพาะ เพื่อการวิเคราะห์งานซ่อมแก้ปัญหาได้อย่างแม่นยำ
 • ใช้อะไหล่แท้โตโยต้า เพื่อความสมบูรณ์แบบในการขับขี่
 • อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อมออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงกับศูนย์บริการทั่วประเทศ
 • มั่นใจได้ด้วยการรับประกันคุณภาพงานซ่อม 1 ปีหรือ 20,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน (รับประกันงานซ่อมในจุดที่ลูกค้าเข้ารับบริการ)

การรับประกันคุณภาพ

โตโยต้ามีนโยบายการรับประกันคุณภาพอะไหล่และงานซ่อม โดยทางศูนย์บริการโตโยต้าจะรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้โตโยต้า ซึ่งผ่านการติดตั้ง ตามมาตรฐานโตโยต้าโดยศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่าย  รวมถึงคุณภาพงานซ่อมและผลกระทบอื่นๆ จากงานซ่อมนั้นๆเป็นเวลา 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่ถึงระยะใดก่อน

 

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 1. การดัดแปลงสภาพ ติดตั้ง การแก้ไขใดๆจากศุนย์บริการอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า
 2. ไม่ใช่อะไหล่แท้โตโยต้า
 3. ความเสียหายจากการขนส่ง
 4. อุบัติเหตุ ใช้ผิดประเภท ใช้ในทางที่ผิด การจัดเก็บในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 5. ผลกระทบเนื่องจากการบำรุงรักษา ทำความสะอาดไม่ถูกต้อง
 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก ค่าเช่ารถ สูญเสียเวลาความเสียหายของธุรกิจ
 7. กลุ่มชิ้นส่วนที่เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เช่น ค่าปรับตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงยาง เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ยางใบปัดน้ำฝน ฟิวส์ หลอดไฟ หัวเทียน ผ้าเบรก สายพาน สายพานราวลิ้น ที่สึกหรอ เป็นต้น
 8.  การซ่อม ดัดแปลง อะไหล่ที่เสียหาย เช่น การซ่อมหม้อน้ำ เจียระไนชิ้นส่วน เชื่อมท่อไอเสีย เป็นต้น

 

เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในประกัน

ขอบเขตของการรับประกันคุณภาพ

การรับประกันคุณภาพจะรับผิดชอบโดยการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วนหรือการประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภทซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐาน ของโตโยต้าทุกแห่งทั่วประเทศไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้ารับบริการภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงานสิทธิ์การรับประกันคุณภาพจะครอบคลุมถึงเจ้าของรถรายถัดไป

 

การเริ่มต้นรับประกันคุณภาพ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับมอบรถออกจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง

 

ขอบเขตของการรับประกันคุณภาพ
การรับประกันคุณภาพจะรับผิดชอบโดยการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วนหรือการประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภทซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐาน ของโตโยต้าทุกแห่งทั่วประเทศไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้ารับบริการภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงานสิทธิ์การรับประกันคุณภาพจะครอบคลุมถึงเจ้าของรถรายถัดไป

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. แบตเตอรี่ 12 โวลท์ สำหรับรถยนต์ทั่วไปรับประกัน 12 เดือนหรือ 20,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
 2. แบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ ไฮบริด
  1. แบตเตอรี่เสริมไฮบริด (12 โวลท์) รับประกัน 36 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน*
   *การรับประกัน 24 เดือนแรก แต่ไม่เกิน 100,000 กม. จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าสำหรับแบตเตอรี่ที่ชำรุดเนื่องจากคุณภาพการผลิต หลังจาก 24 เดือน แต่ไม่เกิน 36 เดือน หรือ 100,000 กม.แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 50%
  2. แบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน 60 เดือน ไม่จำกัดระยะทาง**
   **มาตรฐานสำหรับการรับประกันคุณภาพของของผู้ผลิตแบตเตอรี่ ไฮบริด คือ ระยะเวลา 36 เดือนนับตั้งแต่วันส่งมอบ หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนในส่วนของการขยายระยะเวลารับประกันที่เพิ่มเติม จนถึง 60 เดือนนับตั้งแต่วันส่งมอบรถโดยไม่จำกัดระยะทางนั้นเป็นข้อเสนอพิเศษโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดการเรียกร้องสิทธิภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด แต่เพียงผู้เดียว
 3. ยางรถยนต์รับประกัน 24 เดือนหรือ 50,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนซึ่งจะพิจารณาชดใช้โดยเปรียบเทียบความลึกของดอกยางที่เหลือกับความลึกมาตรฐานของดอกยางตามรุ่นและชนิดเดียวกัน
 4. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โตโยต้าที่ติดตั้งจากโรงงานรับประกันคุณภาพเท่ากับรถยนต์ใหม่ ส่วนที่ติดตั้งโดยศูนย์บริการโตโยต้า รับประกันคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 36 เดือนหรือ 100,000 กิโลเมตรจนสิ้นสุดระยะรับประกันรถใหม่หรืออย่างน้อยที่สุด รับประกัน 12 เดือนหรือ 20,000 กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

รายการนอกเหนือการรับประกันทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานเช่นค่าปรับตั้งศูนย์ล้อ, ถ่วงยาง, เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ, สารหล่อลื่น, การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ, ยางใบปัดน้ำฝน, ฟิวส์, หลอดไฟ, หัวเทียน, ผ้าเบรก, สายพาน, สายพานราวลิ้นที่สึกหรอเป็นต้น

รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่นการแข่งขัน, บรรทุกน้ำหนักเกินอัตราฯลฯ

การละเลยหรือขาดการดูแลที่ถูกต้องตลอดจนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง,สารหล่อลื่นหรือสารเคมีที่ผิดจากที่กำหนด ไว้ในคู่มือการใช้รถ

ความเสียหายของพื้นผิวตัวถังรถที่เกิดจากสภาพแวดล้อมหรือมิได้เกิดจากการประกอบจากโรงงานเช่นฝนกรด, สารเคมี, เกลือ, น้ำยางต้นไม้, หรือจากภัยธรรมชาติเช่นลูกเห็บ, พายุฝน, ฟ้าผ่า, น้ำท่วมฯลฯ

การเสื่อมสภาพของสี (สีซีด, สีตกหรือจางลง, สีผิดเพี้ยน) หรือเกิดสนิมเนื่องจาก การขาดการดูแลรักษาการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือการขัดเคลือบสีรวมทั้งการจัดเก็บรถ ไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม

ความเสียหายของผิวรถยนต์ที่เกิดจากสะเก็ดหินหรือเป็นรอยขีดข่วน

ถอดหรือแยกชิ้นส่วนออกจากกัน

การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า

ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ

รถที่ไม่ได้ตรวจสอบตามระยะทุก 10,000 กิโลเมตรหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้รถ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ (ทั่วไป)

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Q:  ทำไมต้องนำรถเข้าศูนย์บริการโตโยต้า
A:  ศูนย์บริการโตโยต้าเป็นศูนย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยโดยศูนย์บริการของโตโยต้ามีช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรถยนต์โตโยต้าเป็นอย่างดี อีกทั้งศูนย์โตโยต้าจะใช้อะไหล่ของแท้เท่านั้น ดังนั้นท่านสามารถมั่นใจได้ทั้งคุณภาพและการบริการของเรา
Q:  การนำรถ เข้ารับบริการเช็คระยะกับโตโยต้ริช
A:  หากรถของท่านใกล้ถึงการตรวจเช็คระยะ และแม้ว่ารถของท่านจะไม่ได้ซื้อจากโตโยต้าริช....ก็สามารถนำรถเข้าตรวจเช็คระยะได้กับศูนย์บริการของโตโยต้าริช โดยสามารถนัดหมายการซ่อม กับ call center ของศูนย์บริการ ได้เลยครับ เรามีทีมช่างที่เชี่ยวชาญค่อยให้บริการกับทุกท่าน.....การตรวจเช็คระยะนั้น จะเป็นการตรวจเช็คระบบการทำงาน ของรถ ให้อยู่ในสภาพการใช้งาน ปกติ ซึ่งจะมีการตรวจทั้งระบบเครื่องยนต์ ระบบเบรค และระบบไฟฟ้า เหล่านี้เป็นต้น
Q:  การนำรถเข้าเช็คระยะกับโตโยต้าริช ใช้เวลานานหรือไม่
A:  การเช็คระยะของโตโยต้าสามารถทำเสร็จได้ภายใน 60 นาทีเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้นเละเพิ่มความพึงพอใจที่สูงสุด ทั้งในเรื่องของงานบริการ และ คุณภาพงานซ่อม โตโยต้าจึงดำเนินกิจกรรม งานรับประกันEM60นาที หรือ EM 60 min guarantee ซึ่งจะใช้ช่างที่ผ่านมาตรฐานถึง 3 คมทำงานพร้อมกันตามขั้นตอนของการเช็คระยะที่ได้กำหนดไว้ครับ รงให้กับพนักงานช่างอยู่ ด้วยครับ อีกทั้งช่างที่เข้าไปในช่องซ่อมเช็คระยะนั้น จะผ่านการสอบภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ มาแล้วครับ
Q:  สอบถามการเช็ครถที่ติดแก็ส CNG ของศูนย์บริการโตโยต้า สามารถเข้ามาเช็คที่ศูนย์บริการได้หรือไม่
A:  การตรวจเช็คทุกระยะ 10,000 กิโลฯ ของรถ CNG จะมีการตรวจเช็คการรั่้วซึมของข้อต่อต่างๆ ของระบบก๊าซด้วยครับ