• รูปแบบบริการ
 • เงื่อนไขรับประกัน
 • การเรียกบริการและการเคลม
 • Service Appointment Form

รายละเอียดการให้บริการ

ที่ศูนย์บริการตัวถังและสีโตโยต้า เราประเมินราคารถทุกคันด้วยมาตรฐานที่แม่นยำ ในทุกกระบวนการโดยผู้ชำนาญงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใช้สีสูตรน้ำที่เป็นมาตรฐานเดียวกับโรงงานโตโยต้า พร้อมรับประกันคุณภาพงานซ่อมนานถึง 12 เดือน สร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าขณะนำรถเข้าใช้บริการที่ศูนย์บริการตัวถังและสี

การประเมินราคาที่แม่นยำ

 • ประเมินราคาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • ประเมินราคาด้วยพนักงานรับรถที่มากด้วยประสบการณ์

เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 • เครื่องมืออุปกรณ์การซ่อมที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการใช้งานและมีความแม่นยำในการตรวจสอบความเสียหาย ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า รถของท่านจะกลับเข้าสู่สภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างมั่นใจ
 • ห้องพ่น อบ สีมาตรฐาน เป็นพื้นที่ที่จะทำการพ่นสีรถ ให้กลับมาสวยงามดังเดิม พร้อมทั้งระบบควบคุมอากาศมาตรฐานทำให้ละอองฝุ่นที่ไม่พึงประสงค์ถูกกำจัดออกอย่างรวดเร็ว
 • พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพทุกคัน

ช่างผู้เชี่ยวชาญ

 • พนักงานซ่อมตัวถังและสีของผู้แทนจำหน่ายต้องผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้าโดยหลักสูตรมาตรฐาน เครื่องมือที่ทันสมัย และ ครูฝึกที่มากด้วยประสบการณ์

สีซ่อมรถยนต์สูตรน้ำ

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • คุณภาพมาตรฐานเดียวกับโรงงาน

คุณภาพอะไหล่

 • อะไหล่แท้ 100%

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ

เราคืนความสุขแด่คุณและรถ โดยเพิ่มความมั่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพงานซ่อมนานถึง 12 เดือน
 1. นโยบายการรับประกันคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสี

  • โตโยต้าประกาศให้ศูนย์บริการตัวถังและสีของผู้แทนจำหน่ายรับประกันคุณภาพงานซ่อมของตนรวมถึงผลกระทบอื่นๆจากคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสีเป็นเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • รับประกันงานซ่อมสี 12 เดือน
  • รับประกันชิ้นงานอะไหล่ 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
 2. ข้อยกเว้นการรับประกันคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสี

  • ผลกระทบเนื่องจากขาดการบำรุงรักษา ทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง
  • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอันเนื่องจากการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอไปตามการใช้งานตามปกติ  เช่น การปรับตั้งศูนย์ล้อ, ถ่วงยาง, เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ, สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ,ฟิวส์, หัวเทียน, สายพาน, สายพานไทม์มิ่ง เป็นต้น
  • รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่น การแข่งขัน การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
  • ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น้ำยางต้นไม้หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ พายุฝน ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
  • การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
  • การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
  • การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า
  • ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน, รอยขีดข่วน
  • ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลาความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ

ไอโออิ

web: http://www.aioibkkins.co.th/
ติดต่อ: ชั้นที่ 22 และชั้นที่ 23 ยูนิต 1 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120
โทรศัพท์ :  0 2620 8000, 0 2677 3999    
โทรสาร : 0 2677 3979
เวลาทําการ :  (วันจันทร์- วันศุกร์) : 08.30 - 17.00 น.

วิริยะประกันภัย

web: http://www.viriyah.co.th/
ติดต่อ: ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์วิริยะประกันภัย (ตลอด 24 ชั่วโมง)
แจ้งอุบัติเหตุ โทร. 1557 หรือ 0-2239-1557 

กรุงเทพประกันภัย

web: http://www.bangkokinsurance.com/online/motoronline.asp
ติดต่อ: 0 2285 8888, 0 2285 8585

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์จํากัด สาขาประเทศไทย

web: http://www.ms-ins.co.th/home/html/default.aspx
ติดต่อ: 0 2285 8888, 0 2285 8585

บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)

web: www.navakij.co.th
ติดต่อ: บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ ชั้น 25 - 27 อาคารสาธรนคร
เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
Navakij Call Center 1748 
โทรศัพท์: 0 2664 7777
โทรสาร: 0 2636 7999
สํานักงานบริการลูกค้า
โทรศัทท์: 0 2664 7755 ต่อ 2341 - 2345
โทรสาร: 0 2636 7771
E-mail: customerservice@navakij.co.th

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์จํากัด (มหาชน)

web: http://www.thaivivat.co.th/index_main.php
ติดต่อ: บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จํากัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2695-0800 แฟกซ์: 0-2695-0808

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

web: http://www.muangthaiinsurance.com/
ติดต่อ: 0-2665-4000, 0-2290-3333
0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033
โทรศัพท์: 0-2695-0800 แฟกซ์: 0-2695-0808
E-mail: info@muangthaiinsurance.com

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

web: http://www.tokiomarine.co.th
ติดต่อ: เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 40
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0-2686 8888, 0-2686 8889 (Japanese)
โทรสาร: 0-2686 8601-2
E-mail: info@tokiomarine.co.th

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)

web: http://www.tsi.co.th/
ติดต่อ: 160 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2630-9055 , 0-2630-9111 (อัตโนมัติ70 คู่สาย)
โทรสาร: 0-2237-4621 , 0-22374-4624
E-mail: webmaster@tsi.co.th

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ (ตัวถังและสี)

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.